कक्षा ११ विज्ञान समूह अनलाइन प्रवेश परीक्षा नतिजा


मिति २०७७ भाद्र २९ गते लिइएको कक्षा ११ विज्ञान समूहको अनलाइन प्रवेश परीक्षामा सफल भएका निम्न बिद्यार्थीहरु यथाशिघ्र विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ


सूचना

सम्पुर्ण छात्र छात्राहरु एबम अभिभावक ज्यु

 विशेष कारणले आज २०७६/१२/२८ मा प्रकाशित हुने भनिएको बार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल स्थगित गरिएको छ । आगामी २०७७ साल बैशाख ४ गते बिद्यालय को वेबसाईटमा प्रकाशित गरिने छ ।
                                                घनस्याम पाठक
                                                   प्रधानाध्यापक