Class 11 Online Bridge Course Class Registration Form

SEE मा सफलता प्राप्त गर्नुहुने सम्पुर्ण बिद्यार्थीहरुलाइ बधाई साथै 2076 सालमा नियमित तर्फ एकै बर्षमा MBBS मा 7 जना र अन्य B.E.,Bsc.Ag.,Forestry , B.pharm etc तर्फ 60 जना भन्दा धेरैले पुर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल एक मात्र सामुदायिक बिधालय, यस कालिका मानव ज्ञान् मा .वि., बुटवल मा कक्षा 11 मा हार्दिक स्वागत गर्दछौं ।
आफुले अध्ययन गर्न चाहेको समुह (Science, Management, Eduction, Technical, Humanities, Law) मा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न तलको लिंकमा गई फर्म भर्नुहोला
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddWV4mpMoACF4B579RbafwZtklz3QxeUbhIsT5V2FH7cPtjw/viewform?fbclid=IwAR32383VSSeDH8ymF3osrQ4n2SBxckAEw8Mp-r9XDO6zQN5c1ME9NzvVZOI